Drukuj

40-lecie-radio-rodzinaWywiad w Radiu Rodzina

na 40-lecie Kapłaństwa naszego

Przewielebnego Księdza Proboszcza

Prałata dr Czesława Majdy.

 

 

Wywiadu udzielają:

Teresa Działa - Przewodnicząca Rady Parafialnej

Krystyna Leszczak - Wiceprezes Parafialnego Oddział Caritasu

Krzysztof Marszałek - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/9731/