Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historia Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

we Wrocławiu  w latach 1982 - 2012

 

Lata 1982-1983 Organizacja Parafii

 • Czerwiec’1982r – Ks. Arcybiskup H. Gulbinowicz kieruje wikariusza parafii katedralnej ks. Czesława Majdę do tworzenia nowej parafii na powstającym Osiedlu Kosmonautów.
 • Lipiec 1982r – nawiązanie partnerstwa z niemiecką parafią pw. św. Mikołaja w Bad Abbach k/ Regensburga, której proboszczem jest ks. Siegfried Felber.
 • Powołanie do życia Zespołu Charytatywnego, Rady Parafialnej i Żywego Różańca.
 • Po pierwszych świętach Bożego Narodzenia przeżytych w radości stanowienia nowej parafii, ks. proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską, której celem było poznanie wiernych i sporządzenie kartoteki parafialnej. Kolęda trwała od 28 grudnia 1982r do 1 maja 1983r.
 • W marcu 1983r, dzięki staraniom ks. Proboszcza parafia otrzymała pozwolenie na wydzierżawienie od miasta skrawka placu przy ul. Horbaczewskiego, pod budowę baraku mieszczącego tymczasową kaplicę, dwie sale katechetyczne, kancelarię i zaplecze kuchenno-jadalne.
 • Na przyjazd do Wrocławia Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1983 parafia wykupiła cały plac przy ul. Horbaczewskiego 20, pod budowę obiektów sakralnych i wybudowała barak – kaplicę.
 • Inauguracją funkcjonowania tymczasowej kaplicy była I Komunia Święta dzieci klas II w czerwcu 1983r.
 • Czerwiec 1983r – Ks. Arcybiskup deleguje do parafii pierwszego wikariusza ks. Edwarda Dzika.
 • Urząd Miasta, Wydział Architektury wydaje w roku 1983 pozwolenie na budowę całości obiektów sakralnych: kaplicy mszalnej, wieży, plebanii, kościoła, punktu katechetycznego.

Lata 1984-1989 Budowa kaplicy mszalnej :

 • Wiosna 1984r – rozpoczęcie budowy kaplicy mszalnej i połączonej z nią wieży oraz plebanii.
 • Czerwiec 1984r – Kuria kieruje do pracy duszpasterskiej drugiego wikariusza ks. Mariana Balcewicza.
 • Przystąpienie do Fundacji im. św. Jadwigi Partnerstwa Międzyparafialnego Wrocław – Dortmund i nawiązanie współpracy z parafią pw. Hl. Meinolf’a, prowadzonej przez ks. prob. Friedricha Enste.
 • Grudzień 1985r - zakończenie budowy kaplicy mszalnej (mieszczącej 400 osób). Uroczystą pasterkę odprawił ks. bp Józef Pazdur, podczas której dokonał poświęcenia kaplicy.
 • Maj 1986r – ks. proboszcz Cz. Majda otrzymuje od ks. Arcybiskupa H. Gulbinowicza godność kanonika z prawem noszenia rokiety i mantoletu.
 • Czerwiec 1986r – ks. bp Adam Dyczkowski poświęca dzwon „Niepokalana” ufundowany przez rodzinę Gąsieńców z naszej parafii.
 • Czerwiec 1987r – księża przeprowadzają się do nowej plebanii, przybywają dwaj kolejni wikariusze.
 • Grudzień 1989r – definitywne zakończenie I etapu budowy: kaplicy mszalnej, wieży do wysokości 11 m. i plebanii wg projektu arch. inż. Andrzeja Chachaja.

Lata 1990-1997 Budowa kościoła - Pomnika 46 Międzynarodowego kongresu Eucharystycznego:

 • W roku 1990, na zakończenie wizytacji kanonicznej parafii, ks. kardynał H. Gulbinowicz odprawił uroczystą Mszę św. i poświęcił drugi dzwon „bł. Czesław”, ufundowany przez parafian.
 • 1990r – rozpoczęcie wykopów i kosztownej wymiany gruntu pod kościół zaprojektowany przez arch. inż. Tadeusza Szukałę.
 • 1991 – zakończenie budowy fundamentów pod kościół.
 • Wiosna 1992r – rozpoczęcie wznoszenia murów kościoła przez dwóch murarzy z Rawicza – braci: Andrzeja i Pawła Idziaków.
 • Październik  1992r – świętowanie 10-lecia parafii poprzedzone pierwszymi Misjami św. prowadzonymi przez Ojca Redemptorystę Stanisława Golca.
 • 10 października 1992r – Jego Eminencja ks. kardynał H. Gulbinowicz (w obecności ks. proboszcza i gości z Niemiec – z Bad Abbach i Dortmundu  ks. Siegfrieda Ferbera i ks. Friedricha Enste oraz licznie zgromadzonych księży i parafian),  dokonał wmurowania kamienia węgielnego i Aktu Erekcyjnego w mury budowanego kościoła. Poświęcił też trzeci dzwon „Maksymilian” ufundowany przez rodzinę Rongenów z Górnego Śląska.
 • Marzec 1994r – ks. proboszcz wraz z parafianami podejmuje decyzję przyspieszenia budowy kościoła o 3 lata tj. na 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który w roku 1997 będzie odbywał się we Wrocławiu.
 • Kwiecień 1994r – ks. kardynał H. Gulbinowicz wyraża zgodę, aby nasz nowo wybudowany kościół stał się Pomnikiem 46.MKE.
 • 14 października 1994r parafię nawiedza kopia cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas uroczystości ks. proboszcz w imieniu swoim i parafian prosi Matkę Bożą o pomoc - cud wybudowania kościoła w tak krótkim czasie (3 lata).
 • Luty 1995r – powołanie Fundacji Chleb Życia, której głównym zadaniem jest pozyskiwanie funduszy i wspieranie budowy świątyni.
 • Lata 1995 – 1997: nasilenie zaangażowania fizycznego i materialnego parafian oraz parafii partnerskich z Niemiec, w budowę kościoła.

31 maja 1997r Ojciec Święty Jan Paweł II w drodze z lotniska do Katedry Wrocławskiej, przejechał ulicami naszego osiedla ogarniając wiwatujących wiernych swoim ojcowskim spojrzeniem i uśmiechem, zatrzymał się przy świątyni, poświęcił ją, przemówił do licznie zgromadzonych parafian i ich duszpasterzy. Papież podziękował wszystkim za wybudowanie tego pięknego i okazałego kościoła.

 • We wrześniu 1997r parafia otrzymała z Kurii Metropolitalnej Reskrypt – dokument nadający naszej świątyni tytuł kościoła – pomnika 46. MKE.

Lata 1998-2006 Prace wykończeniowe kościoła i budynku plebanii:

 • W pierwszą rocznicę  konsekracji kościoła  ks. proboszcz Cz. Majda, staraniem ks. kardynała H. Gulbinowicza, otrzymał z Watykanu godność prałata – honorowego kapelana Ojca Świętego. Ksiądz kardynał przekazał tę godność księdzu proboszczowi na uroczystej Mszy św. odprawionej w naszym kościele, w dniu 14 września 1998r, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 • 1999r – 25-lecie kapłaństwa proboszcza parafii, ks. prałata Czesława Majdy.
 • Lata 1998 – 2000, to czas intensywnego prowadzenia prac wykończeniowych w kościele: zakładanie ogrzewania posadzkowego, marmurowej posadzki, budowa ołtarza adoracji w kaplicy Najświętszego Sakramentu, wykonanie witraży w prezbiterium.
 • W roku 2000 w związku z Jubileuszem Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa.
 • świątynia otrzymała tytuł kościoła jubileuszowego z możliwością uzyskania odpustów.
 • W roku Jubileuszu Chrześcijaństwa (2000 rok) parafia otrzymała zezwolenie Ordynariusza na Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu w specjalnie zaprojektowanej kaplicy, w pobliżu prezbiterium kościoła.
 • 2000r – powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 • Rok 2001/2 – to budowa zakrystii oraz uzupełnianie witraży w pozostałych oknach prezbiterium.
 • W lutym 2003r ks. proboszcz Cz. Majda, na Papieskim Wydziale Teologicznym, broni pracę doktorską pt. „Struktura religijności wspólnoty parafialnej pw. św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu. Studium teologiczno – socjograficzne na podstawie badań roku 2000”.
 • W roku 2004 dokończono budowę wieży i wykonano elewację plebanii.
 • Czerwiec 2005r – wybór nowej Rady Parafialnej i zatwierdzenie jej Statutu.
 • Rok 2005 – utwardzono grunt południowej strony kościoła i ułożono na nim kostkę brukową.
 • W roku 2006 dokończono budowę pomieszczeń dla parafialnego Caritasu i rozpoczęto budowanie południowej kruchty kościoła.

Historia najnowsza:

Rok 2007

 • Marzec 2007r – zakończenie budowy kruchty kościoła.
 • Rozpoczęcie przygotowań do Roku Jubileuszowego parafii tj.

25-lecia istnienia parafii i pasterzowania ks. proboszcza,

25-lecia partnerstwa z Bad Abbach,

10-lecia konsekracji kościoła i pobłogosławienia go przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Zainstalowanie witraża św. Brata Alberta w przedsionku kościoła.
 • Wykonanie i zainstalowanie wewnętrznych drzwi kościoła od strony południowej.
 • Wybrukowanie wirydarza pomiędzy kościołem a kaplicą i plebanią.
 • Wykonanie windy i toalety dla niepełnosprawnych w budynku parafialnym.

Rok 2008

 • Remont sal katechetycznych, toalet i kancelarii parafialnej.
 • Wykonanie żaluzji drewnianych na wieży kościelnej.
 • Zainstalowanie kosztownej iluminacji zewnętrznej kościoła i wieży.
 • Montaż  6 małych witraży (1m/1m) w kościele poświęconych grupom parafialnym: 1/ scholi Cantica, 2/ Żywemu Różańcowi, 3/ Wspólnocie „Benedictus”, 4/ chórowi „Maksymilianum”, 5/ Fundacji „Chleb Życia”, 6/ Akcji Katolickiej.

Rok 2009

 • Zainstalowanie nowego nagłośnienia kościoła.
 • Postawienie pięć marmurowych kropielnic przy wejściach do kościoła.
 • Wykonanie i zainstalowanie wewnętrznych drzwi kościoła od strony wyjścia głównego (potrójne) oraz od strony północnej i wschodniej.
 • Przyozdobienie kapliczki M.B. Fatimskiej.

Rok 2010

 • Wybudowanie przedsionka kościoła od strony wieży.
 • Wykonanie i zainstalowanie drzwi wewnętrznych kościoła od strony wieży.
 • Prace remontowe zewnętrznych tynków kościoła i ich odmalowanie (całość).
 • Zainstalowanie witraża rozety.

Lata 2011 - 2012

 • Wykonanie trzech konfesjonałów do kościoła.
 • Postawienie pomnika spiżowego bł. Jana Pawła II na placu kościelnym.
 • Wybudowanie Domu Katechetycznego.

Bogu niech będą dzięki!

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław