Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DEKRET EREKCYJNY

Parafii pw. Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu - Gądowie, w dekanacie Wrocław – Zachód.

 

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego miejscowości Wrocław – Gądów w dekanacie Wrocław- Zachód, zarządzam i podaje do wiadomości, co następuje:

 

§ 1

Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, którzy mieszkają na Osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu, na Gądowie Lotnisku tworzącego prostokąt wydzielony ulicami: Na Ostatnim Groszu, Lotniczą, Metalowców i Bystrzycką, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu zainteresowanych stron, na mocy kan. 1427 KPK i Motu Proprio Ecclesiae Sanctae  nr 21 § 3 erygujemy niniejszym rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Błogosławionego Ojca  Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie.

§ 2

Nowa parafia powstaje po wydzieleniu z parafii pod wezwanie św. Jadwigi we Wrocławiu -  Kozanowie i parafii pod wezwaniem św. Jerzego we Wrocławiu – Popowicach. Osiedle Kosmonautów położone we Wrocławiu na Gądowie Lotnisku, tworząc prostokąt wydzielonymi ulicami: Na Ostatnim Groszu, Lotniczą, Metalowców, Bystrzycką z następującymi ulicami: Balonową, Bystrzycką, Drzewieckiego, Gądowską, Horbaczewskiego, Kłodnicką nr 27-45, Szybowcową i Na Ostatnim Groszu.

§ 3

Nową parafię przyłączamy do Dekanatu Wrocław- Zachód.

§ 4

Beneficjum proboszczowskie przy kościele pod wezwaniem Błogosławionego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu – Gądowie,  które niniejszym erygujemy w myśl kan. 1414 KPK nie posiada żadnego majątku. Na utrzymanie beneficjata służyć będą ofiary wiernych za posługi duszpasterskie.

 

§ 5

foto-kosciol-tylCiężar utrzymania kościoła, budynków kościelnych i parafialnych, sprzętów parafialnych i kościelnych, sprawianie sprzętów i przedmiotów do służby Bożej oraz utrzymanie personelu kościelnego spoczywa na parafii.

§ 6

Duszpasterza, któremu nadajemy tytuł proboszcza (parochus) powołuje Ordynariusz Wrocławski.

§ 7

Proboszcz nowego kościoła parafialnego będzie się posługiwał urzędową pieczątką z napisem w otoku (Błogosławiony Ojciec Maksymilian Maria Kolbe) ,,Sigillum Ecclesiae paroecialis Rom.Cath.Beati Patris Maria Maksymiliani Kolbe in Wrocław – Gądów” lub ,,Rzym.kat Kościół parafialny Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie”.

§ 8

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 1982r.

Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi we Wrocławiu – Kozanowie i kościele parafialnym pw. św. Jerzego we Wrocławiu – Popowicach i w punkcie duszpastersko – katechetycznym pw. Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie na terenie Osiedla, przy ulicy Drzewieckiego 56a, w najbliższą niedzielę po otrzymaniu

 

Ks. dr Hieronim Kocyłowski                                                  Henryk Gulbinowicz      

Kanclerz Kurii Wrocławskiej                                                 Arcybiskup Metropolita

 

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław