Drukuj

 OAZA MŁODZIEŻOWA

Oaza jest ruchem młodzieżowym działającym w Kościele Katolickim, zainicjowanym w połowie dwudziestego stulecia przez ks. F. Blachnickiego - gorącego zwolennika młodzieży i pracy z nią. Ruch ten w swych początkach wspierany był przez wiele autorytetów Kościoła m.in. papieża Jana Pawła II. Rozwijany szczególnie mocno w ciągu ostatniego dziesięciolecia przyciąga do Kościoła coraz więcej dzieci i młodzieży, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej przez studentów na rodzinach skończywszy (Domowy Kościół). Ruch ten ma w swej nazwie greckiej słowa światło - życie , są one symbolem Chrystusa, który jest Światłem i Życiem oraz jedyna droga do zbawienia.

 ZOBACZ FILM Z ZIMOWYCH REKOLEKCJI W DUSZNIKACH ZDROJU 2013

pieknoPodstawa pracy w ruchu jest formacja. Formacja, to kształtowanie swej osoby, rozwoju duchowego, wiary. Strona "techniczna" formacji są stopnie. Są one przyporządkowane do wieku uczestnika. Mówi się wiec o przechodzeniu kolejnych etapów formacji. Aby je zaliczyć należy w ciągu roku pracować we wspólnocie oazowej w parafii, czego uwieńczeniem jest wyjazd na wakacyjne rekolekcje oazowe - na oazę.

Praca w oazie w ciągu roku polega przede wszystkim na budowaniu i wzmacnianiu swej wspólnoty. Głównym tego przejawem są cotygodniowe spotkania oazowe w małych grupach formacyjnych, podczas, których animator spotyka się z uczestnikami swej grupy i prowadzi rozmowy i rozważane jest Pismo św.

inteligencjaTematyka spotkań związana jest z prawdami wiary. Animator stara się kształtować właściwe postawy swych uczestników w sprawach takich jak np. modlitwa, chrześcijańska dojrzałość, moralność chrześcijańska, a przede wszystkim daje świadectwo i przekazuje wartości, które sam przeżył. Oczywiście nie brak tu także zabawy (pogodne wieczory), wspólnego śpiewu i innych form wspólnego spędzania czasu.

Cala wspólnota oazowa, czynnie włącza się w życie Kościoła. Przygotowuje służbę liturgiczna do Mszy św., nabożeństwa, czuwania, wyjazdy do ważnych miejsc kultu religijnego.

harceRuchu tego nie określa jednak w żadnym wypadku sztywna "klasztorna" - jak niektórzy sadza - reguła. W jego skład wchodzą przede wszystkim ludzie młodzi, którzy w myśl zasady, że Pana Boga można chwalić każdą czynnością, także zabawa, śpiewem i tańcem, organizują wiele ciekawych form spędzania czasu. Nie brak wiec w oazie rajdów, ognisk, zabaw andrzejkowych czy sylwestrowych, koncertów, wycieczek, zjazdów oazowych. Naszym zadaniem jest tworzenie, wzmacnianie i ulepszanie wspólnoty, także w formie zabawy, pamiętając jednak, ze robimy to wszystko na chwale naszego Pana. 

modlitwaNa działalność ruchu składają się liczne wyjazdy, z których najważniejszym jest oaza letnia, trwająca 15 dni (każdy dzień przyporządkowany jest jednej tajemnicy różańca). Jest to forma rekolekcji, która podsumowuje całoroczna prace w parafii. Na oazach tych spotykają się ludzie z całej Polski, co z kolei buduje wspólnotę oazowa na skale znacznie szersza niż parafia czy własne miasto.

Główne zasady życia wspólnoty ŚWIATŁO - ŻYCIE określają Drogowskazy Nowego Człowieka:

Przygotowała: Asia Świst

zapraszamy

www.oaza.pl

www.wroclaw.oaza.org.pl

SPOTKANIA OGÓLNE: PIĄTEK GODZ. 19.00 SALKA PARAFIALNA NR 3.

MŁODZIEŻ NA POZIOMIE GIMNAZJUM I LICEUM

KONTAKT: Magdalena Kotuła 792 799 391