Zaloguj

Powołana 4 kwietnia 2009r. Rada Parafialna zrzesza 15 osób a na jej czele stoi ks. prałat Czesław Majda.

  1. Przewodnicząca - Teresa Działa
  2. Sekretarz - Halina Ryzińska
  3. Członkowie: Włodzimierz Bednorz, Wiesław Krysiak, Andrzej Majer, Krzysztof Marszałek, Robert Olkiewicz, Ryszard Olbert, Mirosław Ostrowski, Marek Podgórny, Anna Piątek, Bolesław Stembalski, Stefania Szymków, Rafał Stępkowski, , Józef Wójcik, Waldemar Golub.1. Rada Parafialna

Rada Parafialna spotyka się systematycznie raz w miesiącu ( w razie potrzeby częściej).

Na każdy rok swojej działalności Rada opracowuje plan pracy, w którym wytycza sobie zadania. Punktem wyjścia do opracowania planu pracy jest aktualna wiedza o sytuacji, jej potrzebach i planowanych przedsięwzięciach. Uwzględnia on możliwości i umiejętności członków Rady oraz osób z nią współpracujących.

W każdym rocznym planie pracy są zadania związane z :

  • uroczystościami parafialnymi (Boże Ciało, Wielki Czwartek, Odpust Parafialny, rocznice)
  • pogłębianiem wiedzy o wierze i Kościele
  • czynnym udziałem w nabożeństwach i Eucharystii (,,czytania", Różaniec Fatimski)
  • organizowanie spotkań z ludźmi wypowiadającymi się na tematy związane z wiarą.

W planie wyznaczane są też zadanie priorytetowe na dany rok kalendarzowy.

W latach 2010/2011 rada wyznaczyła sobie jako priorytet postawienie przy naszym kościele pomnika papieża Jana Pawła II. Było to zadanie bardzo trudne i kosztowne, ale w naszej ocenie konieczne do wykonania, gdyż nasza świątynia jako jedyna we Wrocławiu w 1997r. w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego została osobiście poświęcona przez naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II i jako jedyna jest Kościołem-Pomnikiem tegoż Kongresu. Świadczy o tym Reskrypt J.Em. Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza,  wydany dnia 13.11.1997r, L.dz. 1204/97.

Te historyczne wydarzenia zasługują na wielkie i godne upamiętnienie, jakim będzie pomnik Jana Pawła II.

Parafianie poparli ten pomysł i aktywnie włączyli się w jego realizację.

Rada Parafialna podjęła działania w tym temacie takie jak:

  • dokonanie wyboru artystów rzeźbiarzy, którzy przedstawili projekt pomnika
  • wydrukowanie cegiełek o nominałach 10zł,20zł i 50zł , które były rozprowadzane przy naszym kościele wśród parafian jako jedno ze źródeł finansowania tego dzieła.

Postawienie pomnika  miało miejsce w maju 2011r , a jego poświęcenie 14 IX 2011r.

Już po kilku miesiącach swojej działalności Rada obrała sobie za patronkę św. Katarzynę ze Sieny, która zasłynęła m. in. z dobrego doradztwa dostojnikom kościelnym. Jej poświęcony obraz znajduje się w bocznej nawie naszej świątyni.

Członkowie Rady sfinansowali zakup pięknego sztandaru wykonanego przez słynną hafciarkę z Poznania, a którego poświęcenie odbyło się 24 października 2010r. o godz. 18-tej w naszym kościele. Sztandar będzie nam towarzyszył podczas uroczystości kościelnych i parafialnych.

Teresa Działa
Przewodnicząca Rady

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław