Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.x

RADA PARAFIALNA

 

Świeccy zawsze odgrywali dużą rolę w Kościele, ale w XX w. w sposób szczególny zaczęto na nowo podejmować problem odpowiedzialności ludzi świeckich za posłannictwo Kościoła.

Kościół żyje i działa w gwałtownie zmieniającym się świecie, dlatego należy poszukiwać nowych form działalności duszpasterskiej, także przy udziale świeckich.

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, ks. dr Czesław Majda proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego powołał 4 kwietnia 2009r. na kolejną kadencję Radę Parafialną, organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

katarzyna ze sieny 22 20140915 1512170551Parafia rozumiana jako podstawowa, choć nie jedyna przestrzeń aktywności duszpasterskiej, powinna pomagać wierzącym i praktykującym w odkrywaniu świadomej przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej.

W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby praktykujący wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i czuli się za nią odpowiedzialni.

Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą - decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.

Rada Parafialna jest wiec gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji kościoła.

Rada Parafialna to grupa dojrzałych osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię.

 Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez:

  1. modlitwę
  2. ćwiczenia duchowe
  3. dobre uczynki
  4. osobistą pracę świadczoną dla całej wspólnoty parafialnej.

Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają także za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej.

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław