Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ROZLICZENIE Z PLANU PRACY RADY PARAFIALNEJ ZA 2017r.

Zadania zawarte w planie pracy rady zostały wykonane w  98%

Nie wykonano tylko w domu da Massimiliano drzwi na plac, oraz nie zagospodarowano placu.

Członkowie Rady brali czynny udział w jego realizacji , zarówno dotyczy to formowania duchowego, czynnego udziału w Mszach św., nabożeństwach oraz spraw organizacyjno-zadaniowych.

Członkowie rady w maju i październiku prowadzili nabożeństwo fatimskie.

Z okazji Wielkiego Czwartku zamówiono  za kapłanów Mszę św. oraz wręczono drobne upominki.

Zrealizowane były wszystkie zaplanowane spotkania zarówno Rady, także te z liderami grup ,oraz  środowiskiem lokalnym( szkoły). Zorganizowano Dzień Skupienia dla wszystkich grup parafialnych. Zorganizowano  też wyjazd integracyjny Rady.

Członkowie Rady byli głównymi organizatorami Jubileuszu 35-lecia parafii i 35-lecia Proboszczowania Ks. Prałata Czesława Majdy. Brali czynny udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, oraz we wszystkich uroczystościach towarzyszących.

Opracowano bardzo ciekawy program artystyczny festynu, w którym  udział wzięły szkoły z terenu parafii. Uczniowie przygotowali bardzo interesujący program słowno – muzyczny a także taneczny.

 Młodzież   gimnazjum przygotowali wystawę swoich prac przestrzennych ,która cieszyła się  dużym zainteresowaniem uczestników festynu.. Podczas festynu wystąpił także zespół muzyczny Spiritualis Benz..

Caritas w czasie festynu zajmował się stroną gastronomiczną. Pani Jadzia gospodyni przygotowała grochówkę oraz pierogi, parafianki upiekły ciasta, a grillowaniem zajmował się prezes Akcji Katolickiej  p. Krzysztof  Marszałek wraz z synem.             Za całość organizacji festynu oraz uroczystości jubileuszowych odpowiedzialna  była przewodnicząca Rady Parafialnej Teresa Działa.

Za całokształt 35 lat pracy Ks. Proboszcza, Rada Parafialna ,w imieniu parafian, uhonorowała Ks. Prałata złotą różą, którą w połowie sfinansowała Rada Parafialna    a na drugą połowę sponsora znalazła p.Teresa Działa.

Wszystkim członkom rady dziękuję za całoroczną pracę i zaangażowanie. Szczególnie za organizację festynu, comiesięczne zbiórki do puszek Si alla Vita, sprzedaż Kalendarzy Jubileuszowych oraz książki o parafii „TOBIE, Boże na własność”. Panu Stembalskiemu dziękuję za comiesięczne przygotowywanie obsady do  zbiórek dla Si alla Vita.

Kolejne podziękowania kieruję do pana:

- Krzysztofa Marszałka za prowadzenie protokołów rady;

-  Ryszarda Olberta za pięknie prowadzenie Kroniki Parafialnej ,oraz wykonanie wystawy zdjęć obrazującej 35-lecie naszej parafii;

-  Roberta Olkiewicza za ciekawe prelekcje dot. wiary i kościołów;

-  Wiesława Krysiaka za wydanie kalendarza jubileuszowego naszej parafii na rok 2018;

- Józefa Wójcika za techniczne przygotowanie zdjęć do książki o parafii                  oraz za robienie zdjęć na uroczystościach parafialnych;

- Pani  Annie Piątek, Józefowi Wójcikowi, Bolesławowi Stembalskiemu, Waldemarowi Golubowi, Ryszardowi Olbertowi, za wybór zdjęć do książki o parafii;

-Pani  H. Ryzińskiej , A .Piątek., R.Olbertowi.,B. Stembalskiemu, W.Golubowi, K Marszałkowi ,W .Krysiakowi za pomoc w dekoracji sali na zabawę sylwestrową;

-Pani H. Ryzińskiej  za prowadzenie księgowości Rady Parafialnej;

- A .Piątek za zamieszczanie życzeń na stronie internetowej parafii, oraz za wspólne przygotowanie z przewodniczącą Rady Parafialnej planu roznoszenia kalendarzy przez Księży przy kolędzie, dla rodzin, które miały podziękowania za ofiarność.

Panu w. Golubowi i B Stembalskiemu dziękuję za zrolowanie i zagumkowanie tych kalendarzy.

- J.Wócikowi, W.Krysiakowi, R.Olkiewiczowi, K.Marszałkowi, W.Golubowi ,B. Stembalskiemu , dziękuję za zbieranie tacy podczas Mszy św. i uroczystości.

Panu Waldemarowi Golubowi i Bolesławowi Stembalskiemu dziękuję za codzienną pomoc i pracę na rzecz parfii.

Szczególne podziękowanie kieruję do Ks .Prałata, który opiekuje się naszą grupą           i pomaga w realizacji zadań Rady Parafialnej, za dobre pomysły i ojcowskie wsparcie.

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław